sjekkmerke La leverandørene konkurrere

Forsikringsselskapene konkurrerer om deg ved å gi deg sitt beste og billigste ansvarsforsikring. Sammenlign pris, les omtaler og gi dine erfaringer.

 

sjekkmerke Uforpliktende & Gratis

Tjenesten er helt uforpliktende og gratis for deg som forbruker. Du kan selv velge å takke ja til et tilbud – eller avslå alle.

sjekkmerke Spar tid og penger

Du gjør det klokt i å spare penger der du kan. Samtidig får du brukt tiden din på noe som betyr mer for deg

Ansvarsforsikring

Der nordmenn generelt sett har ganske strenge krav til å anskaffe seg et førerkort, så skjer det dessverre allikevel flere ulykker på norske veier hvert år. Noen ulykker er små og nærmest ubetydelige, mens andre fører til totalvrak og skader som ikke tillater reparasjon engang. Det er i disse tilfellene det er veldig viktig å ha bilforsikring.

Samtidig vet de aller fleste at bilforsikring fort kan bli ganske så dyrt. Dersom du eier en helt ny og kjempedyr bil, så sier det seg selv at en ønsker å forsikre denne, da for å unngå stor risiko for et massivt tap. På den andre siden er det ikke like fristende å forsikre et vrak som uansett ikke ville påført deg noen store tap om ulykken endte i totalvrak.

Nettopp derfor får nordmenn lov til å velge mellom ulike forsikringstyper. Her er det generelt slik at en gjerne lener mot full kasko eller super kasko for en fin og ny bil, mens en heller velger delkasko på eldre biler med lavere verdi. Her er det viktig å vurdere risikonivåene nøye for å avgjøre akkurat hva som er best for deg.

Men hva om du ikke ønsker å forsikre bilen overhodet? Er det en mulighet for å unngå bilforsikring? I Norge er det mulig å kjøre bil uten å forsikre denne, men du må allikevel ha en forsikring som dekker andre førere på veien. Det er nettopp her ansvarsforsikring kommer inn i bildet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på ansvarsforsikring og hva det innebærer for norske førere.

Hva er ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikring er en form for bilforsikring som dekker andre biler, førere, og deres eiendeler i bilen under ulykken. Dette betyr at du altså ikke trenger å stå personlig ansvarlig for å dekke alle deres tap. I Norge er det påbudt etter bilansvarsloven å ha tegnet ansvarsforsikring før en kjører på veien. Straffen er altså rent økonomisk at du står helt ansvarlig.

Forsikringen dekker ikke din egen bil under noen omstendigheter. Dermed vil du tape all verdi for eksempel om ulykken ender i et totalvrak. Hensikten med ansvarsforsikring kan på mange måter sies å være at noen må dekke tapene til motparten i en eventuell ulykke, og dersom du altså ikke har tegnet en slik forsikring, så faller ansvaret hos deg.

Det er viktig å huske på at du fortsatt er dekket dersom ulykken er motpartens skyld. Da får du absolutt alle kostnader dekket av enten forsikringsselskapet eller motparten, avhengig av hvem som bærer ansvaret i akkurat din situasjon. Det er altså ikke slik at du nødvendigvis ikke er dekket med skader på egen bil, da dette avgjøres på bakgrunn av hvem som var skyld i ulykken.

Et viktig poeng mange ikke tenker over er at ansvarsforsikring også dekker rettshjelp. Det er dermed ikke nødvendig med andre typer forsikring for dette. Allikevel er det anbefalt å oppgradere til delkasko, kasko, eller super kasko, dersom en har en bil som er verdt en god del penger. Her er det som nevnt ingen klare skillelinjer, og det er mer eller mindre opp til deg å anse risikoen.

Hva koster ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikring er den billigste måten du kan forsikre din bil på. Allikevel er det ikke noen fastpris på dette. Her handler det nemlig om en rekke faktorer, akkurat slik som delkasko, kasko, og super kasko. For en gjennomsnittlig bil vil allikevel ansvarsforsikring minst koste et par tusenlapper i året, men igjen er det her altså flere faktorer som spiller inn.

For eksempel er din person, da først og fremst kjønn og alder, viktig for å avgjøre prosessen. Kjønn har nemlig en helt klar sammenheng med bilulykker, og dette har unektelig alder også. Det er en grunn til at unge menn betaler mer i bilforsikring, og dette er simpelthen det faktum at forsikringsselskapene vet at de havner i flere bilulykker enn for eksempel eldre damer.

Videre er hvilken bil du kjører også definerende for prisen. Dersom du anskaffer en sportsbil med 300 hk, så vil du uten tvil måtte punge ut en god del kroner. Dette handler selvfølgelig om at forsikringsselskapet anser risikoen for å ende i en ulykke som høyere. Dessuten vil en sportsbil som kjører hurtig føre til flere fatale ulykker.

Selv faktorer som det området du bor i kan ha en innvirkning på kostnaden. I grunn er det eneste som er sikkert rundt pris på ansvarsforsikring at denne prisen vil være usikker. Uansett vil derimot ansvarsforsikring alltid være det rimeligste alternativet, og de som velger dette har enten ingen interesse for å forsikre en mer eller mindre verdiløs bil, eller de har ikke budsjett til de dyrere forsikringene.

klar? Finn billigste ansvarsforsikring

Billig bilforsikring

Billig bilforsikring er unektelig noe å trakte etter, men selvfølgelig ønsker en det ikke for billig heller. Når en velger noe billig, så er det gjerne med et kompromiss. Akkurat slik er ansvarsforsikringen, der en altså ikke får dekt egen bil ved ulykker. Det finnes allikevel mange flere andre metoder for å ordne til seg en billigere bilforsikring.

For eksempel er det beste rådet du kan ta til deg å kjøre forsiktig og unngå ulykker der du har skyld. Forsikringsselskapene belønner nemlig de sjåførene som ikke havner i ulykker med bonuser. Her kan en motta så mye som opptil 75 % i bonus. Du får da en rabatt på alle dine fremtidige regninger, helt til du havner i en ulykke, og det er din feil.

Dessuten er alder et problem en ganske enkelt kan fikse ved hjelp av foreldre. Er en under 25 år, så er gjerne prisen på ansvarsforsikring spesielt høy. Da kan det være lurt å få sin polise under foreldrenes, siden en sparer mye penger. Som forelder bør en derimot notere seg at eventuelle ulykker for barna vil påvirke egen pris på bilforsikring i tiden fremover.

Det aller beste rådet for å skaffe seg billig bilforsikring er derimot å sammenligne de forskjellige leverandørene. Dette vil gi deg en komplett og god oversikt, slik at du kan sile ut de dyrere alternativene, da for eksempel de som ikke er innenfor ditt budsjett. Du kan dessuten også bruke andre faktorer, slik som kundeservice og tilbakemeldinger for eksempel.

Egenandel ansvarsforsikring

Et helt vanlig aspekt ved forsikring er at du skal betale en egenandel. Dette er en kostnad mange glemmer. Når du tegner forsikring med kasko for eksempel, og bilen ender opp som et vrak, så er det ikke slik at forsikringen dekker absolutt alt. Det dekker en majoritet av kostnadene knyttet til reparasjon, men du skal inn og betale en avtalt egenandel.

Denne egenandelen avtaler du med forsikringsselskapet når du tegner kontrakten. Velger du en lav egenandel, så vil du få en dyrere bilforsikring. Det er fordi du altså ber forsikringen dekke mer ved en ulykke. På den andre siden får du billigere bilforsikring dersom du har en høy egenandel. Dette vil si at det er du som dekker et større beløp om bilen skades.

For en ansvarsforsikring, så skal det nevnes at det ikke finnes en egenandel. Her er det tross alt ikke din egen bil som forsikres, men personer, andre biler, og andres eiendom. Det er derfor ikke hensiktsmessig å forsøke å regne ut en egenandel. Derfor ender heller bare satsen opp med det du skylder til staten.

Tips til bilforsikring

Som hintet til tidligere i artikkelen vil det være mer hensiktsmessig med ansvarsforsikring for en bil av liten verdi. Dersom du har kjøpt en bruktbil som tross alt ikke er verdt mer enn 10,000 kr, så er delkasko eller kun ansvarsforsikring det beste valget du kan lande på. Det er nemlig neppe verdt det for deg å bruke penger på å forsikre noe som uansett ikke har mye verdi.

Samtidig er det ikke lurt å velge minimal forsikring for en splitter ny bil til 400,000 kr heller. Da står du tross alt 100 % ansvarlig for alle kostnadene knyttet opp til reparasjon, dersom ulykken er din skyld, og de færreste har dette disponibelt. Samtidig skal en huske på at bilforsikring til en slik bil, om du velger kasko for eksempel, vil ha en betydelig kostnad.

Dette fører til et veldig viktig tips for bilforsikring. Den beste tjenesten du kan gjøre deg selv er å prise inn dette i bilkjøpet. For eksempel kan de være veldig fristende for mange å kjøpe en litt raskere bil med flere hestekrefter, men det er lurere å gå ned noe på hestekreftene og verdi innimellom, slik at budsjettet holder til en litt mer gunstig bilforsikring.

Skaff billig ansvarsforsikring i dag!

Ansvarsforsikring er altså den minimale bilforsikringen en er nødt til å ha i Norge. Denne forsikringen er ikke som andre bilforsikringer, som tross alt beskytter din egen bil. I stedet opererer denne bilforsikringen som en forsikring mot at du skal betale skadene som du påfører andre ved en ulykke.

Denne forsikringen er lovpålagt og rimelig. Den krever for øvrig ingen egenandel. Dersom du har en bruktbil av veldig lav verdi, så kan ansvarsforsikring være riktig for deg. Da skal du helst sammenligne litt rundt omkring for gode priser, slik at du kan finne et billig og godt alternativ!

Finn beste ansvarsforsikring nå