sjekkmerke Sammenlign bilforsikring

Fyll ut et skjema og få tilbud fra flere leverandører

 

sjekkmerke Sammenlign priser

Bruk vår tjeneste for å sammenligne priser på internett. Helt uforpliktende & gratis

sjekkmerke Spar tid og penger

Sammenligning er den letteste måten å spare penger. Vi gjør det kjapt og enkelt for deg.

Bilforsikring bonus

Bilforsikring er noe alle nordmenn er nødt til å ha. Som et minimum er en nemlig pålagt å ha ansvarsforsikring, der en altså må betale for å forsikre seg i tilfeller der en skader andre biler og personer. Dersom en ikke har ansvarsforsikring, så vil en bli pålagt bot. Havner en i en kollisjon, så vil en måtte betale alle kostnader for de andre partene i ulykken.

Derfor velger de aller fleste selvfølgelig som et minimum å tegne ansvarsforsikring. Det er også mulighet for å oppgradere til delkasko, som dekker for eksempel brann, tyveri, veihjelp, og mer eller mindre de fleste skader som ikke er assosiert med kollisjoner. Skal du dekke bilen for kollisjoner, så er det kasko eller super kasko som gjelder.

Kasko dekker alle kollisjoner, mens super kasko i tillegg dekker ulykker med leiebil, samt problemer med motoren. Jo høyere verdi det er på bil, jo mer fornuftig er det å velge kasko eller super kasko. Det er allikevel naturligvis et viktig poeng at en her skal vurdere prisen på bilforsikringen. Dette kommer som et tillegg til de mange andre kostnadene som en bil medfører.

Siden bilforsikring fort kan få en høy prislapp, så føles det helt sikkert urettferdig dersom en er en relativt trygg sjåfør. For å gjøre opp for dette har forsikringsselskapene i lang tid tilbudt bilforsikring bonus. Dette er en bonusordning som sikrer deg en lavere regning. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva bilforsikring bonus egentlig er.

Hva handler bonusordningen om?

Bonusordningen for en bilforsikring er siktet mot å belønne de som er trygge på veien. Dersom du ikke havner i ulykker, så er realiteten at du kun bringer inntekter til forsikringsselskapet ditt. Har de ikke noen kostnader knyttet opp mot å dekke reparasjoner, så er det kun administrasjonskostnader de har for deg. Dette kan selvfølgelig føles litt urettferdig.

For å gjøre opp for det har de derimot laget bilforsikring bonus, som sikrer at de beste sjåførene får en gunstig rabatt. Denne rabatten kan bli så mye som 75 %, slik at en virkelig får en redusert regning her. Forutsetningen er derimot at en er en trygg sjåfør, og det tar tid å opparbeide seg denne bonusen, samtidig som en raskt kan tape deler av den ved ulykker.

Bonusen baserer seg mer eller mindre på antall ulykker du har vært i, samt hvor alvorlige disse har vært. En ulykke der du rygget inn i en annen bil ved en trang parkeringsplass er for eksempel ikke like alvorlig som et totalvrak, slik at disse vil ha forskjellig innvirkning.

Bonusordningen er for øvrig noe alle forsikringsselskaper tilbyr, og du kan også overføre disse fra selskap til selskap. Det sikrer deg at om du ønsker å sammenligne selskap på pris og eventuelt bytte, så slipper du å miste all din bonus. Vi går nærmere inn på akkurat hvordan dette fungerer i praksis senere i artikkelen.

Startbonus bilforsikring

Bilforsikring bonus er i utgangpunktet noe som opparbeides over tid. Allikevel gir forsikringsselskapene alle sine kunder en sjanse til å starte med gode forutsetninger. Her er det store forskjeller fra selskap til selskap, men sett over ett vil et forsikringsselskap kunne tilby en ganske god startbonus på bilforsikring, så sant du ikke har noen ulykker å vise til.

Her varierer det gjerne mellom 20 % og 50 %, og det finnes ingen fastsatt bransjestandard. Det du skal være oppmerksom på her er at startbonus på bilforsikring fort kan lyve litt om prisen. For eksempel er det ikke nødvendigvis slik at en startbonus på 30 % er bedre enn 20 %, dersom prisen på førstnevnte uansett blir høyere for de samme betingelsene.

I tillegg til prisen på de forskjellige forsikringene, så bør en sammenligne forsikringsselskaper når det kommer til startbonus. Denne vil nemlig være viktig for å få til en rimelig avtale fra første sekund, spesielt dersom du ikke allerede har oppstart bonuspoeng. Dette er veldig aktuelt for yngre mennesker, der prisen uansett er dyrere og de sparer mye på en god startbonus.

Noen ganger er det gunstig å sette barnas biler på egen forsikring, da for å gi barna rimeligere regninger. Allikevel er det viktig å bemerke seg her at en ikke lar barna samle opp bonuspoeng. Disse bonuspoengene kan vise seg veldig viktigere senere i livet, med tanke på store besparelser.

få uforpliktende tilbud fra flere selskap

Bonustap ved skade

Bonustap ved skade er noe mange lurer på. Dette er helt uunngåelig, enten du rygger inn i noen eller krasjer i hundre kilometer i timen og ender i totalvrak. Et bonustap ved skade er regnet ut basert på selve ulykken, slik at ikke alle skader tilfører samme tap. Merk at for eksempel brann i bilen ikke vil ha noen innvirkning på bonus.

Før pleide det å være slik at en ble straffet ganske hardt ved ulykker slik som kollisjoner. Resultatet var da at en kunne miste nærmest hele bonusen sin. Dette systemet har derimot blitt endret med årene, og mange forsikringsselskap har for eksempel innført maks bonustap ved skade. Det beløper seg gjerne til rundt 10 %.

Merk derimot at de med høyere bilforsikring bonus ikke vil tape like mye. Har en høy nok bonus, så vil enkelte til og med la deg unngå å oppleve bonustap ved din første skade. Noen lar deg også minimere bonustap ved skade til bare 5 %, dersom du allerede hadde opparbeidet deg en ganske så høy bonus.

Bilforsikring bonus overføring

Skal du bytte bilforsikring? Da kan du overføre bilforsikring bonus uten å miste poeng eller påløpe noen ekstra kostnad. Alt du trenger å gjøre i praksis er å overføre forsikringen din, så tar selskapene seg av overføringen av informasjonen. Dette lar deg holde på den høye bonusen din. Samtidig vil dette også føre til at en lav bonus overføres, dersom du har dette.

Uansett er det viktig å se på sluttprisen, og ikke bare bilforsikring bonus. Som nevnt tidligere vil en bonus på 30 % ikke alltid føre til et billigere produkt enn en bonus på 20 %. Her må en ofte frem med kalkulatoren for å finne klare svar. Overføring av bilforsikring bonus er uansett fornuftig, og dette lar deg også spare enda mer penger hos det som kanskje er et rimeligere selskap du flytter til.

Skaff deg en bedre bilforsikring bonus!

Den beste måten å starte sin opplevelse med bilforsikring bonus på er å finne en god startbonus. Deretter er det opp til deg å jobbe deg oppover mot en bedre bonus. Det viktigste her er at du unngår ulykkene. Gode tips er for eksempel å følge fartsgrensen, samt unngå å ty til unødvendig risikable manøvre, noe mange av oss dessverre gjør med lite hell.

Mye handler om å bygge seg opp gode vaner. På denne måten kan en få bilforsikring bonus til et ganske høyt nivå i løpet av få år. Da kan en regne seg frem til hvilken god rabatt en får på prisen, slik at en bedre kan sammenligne mellom forskjellige selskap hva som egentlig er sluttprisen på tjenesten.

Skaff deg en bedre bilforsikring bonus med tipsene du finner i denne artikkelen. Det viktigste er å holde seg selv trygg på veien, men det finnes også forskjeller mellom selskapene som du skal være oppmerksom på når du velger.

sammenlign forsikringspriser nå