sjekkmerke La leverandørene konkurrere

Forsikringsselskapene konkurrerer om deg ved å gi deg sitt beste og billigste Delkasko. Sammenlign pris, les omtaler og gi dine erfaringer.

 

sjekkmerke Uforpliktende & Gratis

Tjenesten er helt uforpliktende og gratis for deg som forbruker. Du kan selv velge å takke ja til et tilbud – eller avslå alle.

sjekkmerke Spar tid og penger

Du gjør det klokt i å spare penger der du kan. Samtidig får du brukt tiden din på noe som betyr mer for deg

Del-kasko

Så lenge en bilulykke ender bra for de involverte partene rent helsemessig er en selvfølgelig fornøyd med utfallet. Allikevel påløper det alltid kostnader når det blir skader på personer og eiendom. Nettopp derfor er bilforsikring viktig å ha når du beveger deg i trafikken. Faktisk er ansvarsforsikring pålagt etter loven, slik at en ikke kan kjøre uten forsikring på bil.

Det vil si, ansvarsforsikring dekker kun skader på andre biler, personer, og eiendeler som er involvert i en ulykke. Dette har altså ikke noe å gjøre med din egen bil. Det er her mange heller velger å oppgradere til for eksempel del-kasko, slik at en får dekket noe mer i form av ulykker. Dette er derimot fortsatt et steg under for eksempel kasko og super kasko.

Når en skal velge bilforsikring, så finnes det nemlig flere forskjellige nivåer. Forsikringsselskapene tilbyr disse som forskjellige grader av dekning, slik at en kan velge hvor liten eller stor risiko en ønsker å påta seg. Her er det viktig å gjøre en fornuftig vurdering med tanke på verdien av bilen, samt hvor sannsynlig en mener det er å havne i en trafikkulykke.

Mange tenker at de er forsiktige på veien, samt at bilen ikke er verdt all verdens. Skulle de ende opp i en ulykke, så har de den tankegangen at de enten skal dekke skadene på bilen selv eller kjøpe en ny en. Det er dette ansvarsforsikringen først og fremst er til for, men enkelte ønsker litt ekstra dekning for ulykker og hendelser som ikke nødvendigvis er relatert til kollisjoner med andre, og det er her del-kasko kommer inn i bildet.

Hva dekker del-kasko?

Del-kasko er en form for bilforsikring som dekker mer enn ansvarsforsikring, men som samtidig ikke har en dekning ved skader påført under kollisjoner for eksempel. Denne formen for forsikring dekker derimot en rekke forskjellige ulykker. Herunder finner vi for eksempel brann, tyveri, glasskader, veihjelp, og til og med starthjelp hjem på døren.

Nedenfor har vi gått gjennom disse forskjellige formene for ulykker og hendelser som del-kasko vil dekke kostnadene av. På denne måten kan du bedre avgjøre om denne formen for forsikring vil være det riktige valget for din situasjon.

Brann

Brann forekommer i biler fra tid til annen, og det fremviser at ulykker med bil ikke nødvendigvis trenger å handle om kollisjoner. En ansvarsforsikring vil ikke dekke brann, slik at om det for eksempel skulle være noe i det elektriske som førte til at hele bilen brant ned, så ville du ikke fått dekket en krone. Dermed er del-kasko en kjekk sikkerhet å ha med tanke på dette.

Tyveri

Tyveri kan også forekomme enhver bilfører. Uansett om du har en dyr eller billig bil, så er det kjedelig å få denne frastjålet. I en billig bil kan du for øvrig også ha eiendeler som er dyrere enn bilen selv. Blir for eksempel PC og mobil stjålet i en bruktbil av lav verdi, så skal det ikke mye til før eiendelenes verdi overgår bilen. Del-kasko dekker verdien av både din bil og de stjålne eiendelene.

Glasskade

Glasskader er helt vanlige, spesielt på veiene i Norge som er fulle av grus og småstein. Steinsprut i frontruta skjer for eksempel med veldig mange biler. Det de færreste tenker over er hvor dyrt det faktisk er å fikse frontruta. Noen ganger utvikler steinspruten seg tross alt så mye at en vil være nødt til å bytte ut hele ruta. Del-kasko dekker alle glasskader som oppstår ved uhell.

Veihjelp

Veihjelp er helt essensielt dersom bilen stopper opp for eksempel. Da kan det bli en dyr og kjedelig kostnad å få hjelp, dersom du har ansvarsforsikring bare. Ved hjelp av del-kasko vil du få alle kostnader til veihjelp dekket. Da kommer altså redningstjenesten og reparerer bilen på stedet eller tauer denne videre til et verksted.

Starthjelp hjemme

Dersom bilen din står i garasjen og ikke vil starte, så kan del-kasko også dekke dette. Her blir det sendt personell rett hjem til deg, slik at du ikke trenger å betale for tauing ut til et verksted. Dette er dessuten helt gratis for deg, og del-kasko dekker kostnadene opp mot prosessen. Altså får du ikke bare veihjelp, men hjelp direkte til hjemmet ditt.

klar? Finn billigste delkasko

Kasko eller del-kasko?

Spørsmålet om hvorvidt en skal velge kasko eller del-kasko er mest sannsynlig det folk flest vil stille seg. Det er tross alt i hver ende ganske enkelt å skille når en skal velge ansvarsforsikring eller super kasko, og de fleste mennesker havnet et sted midt imellom. Så hva er egentlig best å velge av kasko eller del-kasko?

Svaret handler om hvilken bil du har først og fremst. Kjører du en bruktbil med en viss verdi, så er sjansene store for at del-kasko er det riktige valget for deg. Om du til gjengjeld akkurat har kjøpt en ny bil, så er det mer sannsynlig at du skal velge kasko. Det er ganske enkelt fordi denne formen for bilforsikring sikrer at du får dekket reparasjoner av bilen ved en ulykke.

Mange velger kasko til å begynne med, før de trapper ned til del-kasko etter hvert som bilen mister sin verdi. Den bilen en tidligere var veldig bekymret for at skulle bli et vrak, er en kanskje ikke så bekymret for lengre etter 5 år og over 100,000 kilometer på veien. Samtidig velger også noen del-kasko i en periode, før de senere oppgraderer til kasko.

Rent budsjettmessig er det en markant forskjell på de to. Fordelen med kasko er selvfølgelig at en ikke skal dekke mer enn egenandelen når bilen får store skader i en ulykke. Samtidig betaler en ganske mye over en lang periode, og for biler med lav verdi lønner det seg ikke. Når det gjelder de bilene som er midt i mellomsjiktet, så må en bare ta en personlig vurdering her.

Del-kasko eller ansvarsforsikring?

Spørsmålet om hvorvidt en skal benytte seg av del-kasko eller ansvarsforsikring er selvfølgelig også veldig aktuelt. Ansvarsforsikring er som nevnt pålagt etter loven, og denne dekker kun skader på andre biler, personer, og eiendeler. Står du uten ansvarsforsikring, så er du som person ansvarlig for å dekke alle kostnadene ved ulykken. Det kan vise seg å bli ufattelig dyrt.

Samtidig er det slik at del-kasko heller ikke dekker noen kostnader for skader på egen bil. Del-kasko er derimot lurt om en ønsker å gardere seg mot andre former for ulykker, samt få veihjelp gratis. Det finnes mange fordeler ved å betale de ekstra kronene som del-kasko koster deg i forhold til ansvarsforsikring.

Del-kasko pris

Del-kasko pris avhenger av en rekke forskjellige faktorer. Den kanskje mest åpenbare er verdien på bilen din. Dersom du har en dyr bil, så vil det selvfølgelig alltid være dyrere å forsikre denne enn en rimelig en. Samtidig vil en bil med lavere verdi neppe koste deg all verden å få forsikring på. Dette regner forsikringsselskapene nemlig ganske enkelt ut.

Samtidig tar de høyde for demografiske faktorer også, da for å se hvor statistisk sannsynlig du er for å kollidere med bilen. Unge, ugifte menn er her verstinger, slik at de nesten helt sannsynlig vil måtte betale mest. Samtidig er en gammel enke regnet som meget sikker på veien, da ofte fordi de kjører såpass sakte.

En annen faktor som påvirker prisen av del-kasko, og annen bilforsikring for den saks skyld, er deres hestekrefter. Biler som har store motorer og kan kjøre hurtig vil naturligvis regnes som en større risiko for ulykker. Dessuten vil disse ulykkene, med den høyere farten, mest sannsynlig føre til mer fatale skader på bilen.

Billig bilforsikring

De som vurderer del-kasko, ønsker seg muligens også bare en billig bilforsikring. Det er tross alt ikke bare dekningen en må tenke over, men også den kostnaden en bilforsikring har. Spesielt dersom en er ung, så er en ofte villig til å ta litt ekstra sjanser på en billig forsikring. Det finnes derimot flere andre teknikker for å kunne få en billig bilforsikring på sin bil.

Her er blant annet det å kjøre forsiktig og sanke inn bonuspoeng viktig. Dersom du aldri havner i en bilulykke, så vil alle forsikringsselskap belønne deg med bonuspoeng for dette, der du kan få store rabatter. Dessuten er et kanskje enda viktigere poeng å sammenligne forskjellige bilforsikringer. Her skal du helst sammenligne basert på faktorer som pris, tilbud, og kundeservice.

Skaff del-kasko i dag!

Sitter du på en billig bruktbil, så er det faktisk fullt legitimt å gå for del-kasko. Enkelte vil kanskje mene at kasko er mer sikkert, da du får dekket hele reparasjonen av bilen ved en ulykke. Samtidig kan kanskje det å spare noen hundrelapper og tusenlapper på lang sikt være fristende, spesielt for de som allerede har ganske så tynne budsjetter. Da utgjør dette en relativt stor forskjell.

Del-kasko får du mellom alle forsikringsselskap som tilbyr bilforsikring. Fordelene er selvfølgelig de reduserte kostnadene her, og skulle du i fremtiden ønske å oppgradere til kasko, så er dette fullt mulig. Del-kasko er et fleksibelt og enkelt alternativ, for spesielt de bilene med lavere verdi.

Finn beste delkasko nå